• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > توسعه > تحقيق و توسعه 
تحقيق و توسعه
 

جايگاه تحقيق و توسعه:

نوآوري تكنولوژي در هر كشور مرهون انجام فعاليت هاي تحقيق و توسعه مي باشدكه رشد و توسعه اقتصادي را به دنبال دارد و بعنوان محرك و عامل اصلي توسعه صنعتي و اقتصادي در كليه كشور ها قلمداد مي شود .

 

شرح وظايف واحد تحقيق و توسعه :

 

جمع اوري طرحهاي تحقيقاتي در سطح شرکت , بررسي  و کسب مجوز براي اجرا

-  پيش بيني وتعيين بودجه موردنيازاجراي طرحهاي تحقيقاتي

-  تهيه و تنظيم برنامه زماني اجراي طرحهاي تحقيقاتي

-  نظارت برکليه مراحل تحقيقاتي وتوسعه ايي تا حصول نتيجه نهايي

-  ايجاد ارتباط بامراکز تحقيقاتي وافراد علمي به منظور انتخاب بهترين آنان جهت

    اجراي پروژه هاي  تحقيقاتي

-  رفع مسائل و معضلات زيست محيطي با انجام پژوهشهاي لازم

-  هماهنگي و پيگيري انجام پژوهشهاي فرايندي بمنظور افزايش توان تكنولوژيك

    و بهره وري بيشتر

- بهبود كيفيت محصولات و توليد محصولات جنبي

- كمك به تامين مداوم مواد اوليه و استفاده مناسب از منابع براي توسعه پايدار

- فرآيند توسعه انواع محصولات قابل توليد از ضايعات كارخانه

 

اهداف كلي واحدتحقيق وتوسعه صنايع چوب وكاغذ مازندران :


1)افزايش توان تكنولوژي
2) كاهش ضايعات
3)تبديل پسماند و ضايعات
4)افزايش كيفيت محصول
5)افزايش بهره وري و كاهش قيمت تمام شده محصول
6)توسعه و توليد محصول جديد
7)كمك به تامين مواد اوليه

 

 

 

صنايع چوب و كاغذ مازندران

 

              1 ) واحد تحقيق و توسعه تحقيقات صنعت

              2)   واحد تحقيقات جنگل

              3)  ازمايشگاه تحقيقات 

 

تسهيلات و مزايا :

 

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران باتوجه به جايگاهي که واحد تحقيقات شرکت (D&R )در حوزه وزارتخانه هاي صنايع و علوم تحقيقات ونهادهاي کشور واستان پيدانموده است و چندين بار بعنوان واحد نمونه کشوري انتخاب شده است.

-  امكان استفاده از يارانه هاوتسهيلات  ( مثل طرح Flogship كه 80% ازبودجه صنايع ومعادن و20% سهم کار فرما مي باشد )
 -  استفاده از اعتبارات اعطاء شده به اعضاء هيت علمي (بند د ماده 45 وازرت آموزش و عالي كه 60% هزينه طرح مربوط به دانشگاه و 40 % مربوط به كارفرما مي باشد)

-  امكان استفاده از تسهيلات و امکانات مراکز تحقيقاتي و پژوهش (مراکزتحقيقاتي سلولزي که 75% از هزينه طرح ها را تقبل مي نمايد )

-  ارتباط باشهرک هاي صنعتي (پرديس اراک اصفها ن .....) و تشکيل حلقه ارتباطي با دانشگاه ها و استفاده از امکانات و فن آوري هاي نوين

-  عضويت در صندوق تحقيق وتوسعه صنايع و معادن بعنوان سها مدار و استفاده از وام هاي صندوق تحقيق و توسعه

 

 واحد تحقيقات صنعت :

عناوين :


پروژه هاي مطالعاتي و در دست اقدام واحد تحقيق و توسعه

 

1- بررسي استفاده از ليكور سياه غليظ جهت توليد فراورده هاي با ارزش افزوده
     
مناسب (ليگنوسولفونات ،...) در صنايع چوب وكاغذ مازندران
2- تاثير
PH ليكور پخت CMP  بر كيفيت خمير توليدي
3- استفاده از لجن حوضچه هاي
Precipitation clarifier جهت كاهش پارامترهاي COD  و
    
Colour  در پساب خام ورودي تصفييه خانه
4-  شناسايي و مقابله با آلودگيها ي ميكروبي خمير كاغذبازيافتي قبل از ورود به ماشين كاغذ
       مخصوصا در هنگا م مصر ف خميرهاي
OCC   و  DIP 
 5 - بررسي ميزان اختلاف پارامترهاي قابل اندازه گيري هند شيت هاي ساخته شده در مقياس
        آزمايشگاهي با محصولات توليدي مشابه ( ارائه مدل رياضي)
 6- بررسي امكان استفاده از الياف موجود در پساب در خط توليد كاغذ فلوتينگ
7 - كاهش رنگ و
COD پساب نهايي و كاهش مصرف مواد شيميايي در واحد تصفيه پساب

8- مطالعه و ساخت كامپوزيت چوب پلاستيك از دوريزهاي ليكنو سلولزي
          بخش آماده سازي چوپ
 17 - بررسي امكان استفاده از سر شاخه حاصل از عمليات بهره برداري جنگل
           بعنوان مواداوليه كمكي در ساخت خمير
  NSSC
18 - بررسي كاهش ميزان كف و بهينه سازي مواد شيميا يي كف زدا
19-   بررسي توليد خمير كاغذ
CMP   با حرارت بالاتر و مصرف مواد
          شيميا يي كمتر (تمايل به سمت
 CTMP )
20 -
توليد فورفورال + استات سديم (محصول جانبي)  از ضايعات چوبي  21- توليد گلدان
      
 يكبار مصرف اليافي از الياف استخراجي از پساب
22 - رنگبري خمير به روش بيوتكنولوژي(بيو پالپ)
23- شناسائي منابع مختلف چوبي سازگار با توليدات خط
CMP و افزايش
        كيفيت كاغذ توليدي
24 - بررسي تاثيرات استفاده از ليكور
NSSC در خط CMP و بالعكس
25-
شستشوي ماد و استحصال مواد مفيد و دفن بهداشتي آن

 

نمونه هايي از طرح هاي اجرا شده و در دست اجرا   (اشل صنعتي ) :

الف)  توليد کود آلي گرانولي گوگرد دار
 ب)  توليد آرد چوب
 ج)  پروژه توليد و استفاده از خمير
OCC
  د) افزايش ظرفيت توليد محصولات (بازسازي و
Up grade خطوط توليد) 

 

 

 امكانات و تجهيزات مدرن آزمايشگاهي:


)بالغ بر 70 نوع تجهيز به ارزش بيش از  2 ميليون مارك(
1) انجام آزمايشهاي مربوط به
تحقيقات مورد نياز جهت اجراي پروژه هاي
  
 تحقيقاتي و کاربردي شركت
2)
ارائه خدمات آزمايشگاهي به واحدهاي متقاضي خارج از شركت
3) همکاري درانجام پايان نامه هاي
دانشجويان کارشناسي ، دوره فوق ليسانس ودكترا
4)
همكاري مشترك تحقيقاتي با بسياري از دانشگاهها و مراكز علمي مي نمايد .

 

واحد تحقيقات جنگل:

 

طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته در بخش تحقيقات جنگل :

 

1-  تعيين مناسب ترين الگوي مسيرهاي چوبكشي

2- ارزيابي كمي و كيفي جنگلكاريهاي سال 1375

3- بررسي و تعيين زودترين زمان مناسب كاشت نهال گونه هاي افرا و توسکا در عرصه هاي جنگلي

 4- بررسي صدمات بهره برداري بر توده سرپا و زادآوري در جنگل

5 - ارائه راهكارهايي جهت افزايش جوانه زني بذر و توليد نهال نمدار  

6- بررسي مشكلات و موانع اجرايي طرح زراعت چوب

7- بررسي و تعيين مشخصات و ويژگيهاي گونه هاي سريع الرشد

 

پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجرا در بخش تحقيقات جنگل

 

1- ارزيابي كمي و اقتصادي صنوبركاريهاي سال 1379

2- بررسي و تعيين مناسبترين تيمار تكثير رويشي سفيد پلت

3- بررسي و تعيين مناسبترين تيمار كود كمپوست

     ( تهيه شده از ضايعات چوبي كارخانه چوب و کاغذ مازندران )  در  صنوبركاريها

4- بررسي مناسبترين تيمار تكثير گونه لرگ

5- بررسي مناسبترين زمان كاشت صنوبر

6- بررسي و تعيين مناسبترين الگوي سيستم كشت تلفيقي درختان صنوبر و محصولات زراعي
 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد